Կառուցվածք

Նախարար  Վաչե Գաբրիելյան

+374 10 51 57 02

Նախարարի տեղակալ  Մակար Ղամբարյան

+374 10 51 57 23

Աշխատակազմի ղեկավար  Վարդան Նիկոյան

+374 11 88 08 00

Նախարարի գլխավոր խորհրդական  Լուսինե Թումյան

+374 11 88 08 06

Նախարարի խորհրդական  Ռաֆայել Ավետիսյան

+374 10 51 59 30

Նախարարի օգնական  Զարուհի Մաթևոսյան

+374 10 51 59 94

Նախարարի օգնական  Լուսինե Մնացականյան

+374 10 51 57 14

 

Աշխատակազմի ստորաբաժանումներ

 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

+374 11 88 08 05

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

+374 11 88 08 06

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

+374 11 88 08 03