Հայաստանի Հանրապետության
Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն